Nyheder Tina

Covid-senfølger. 2021

1 ud af 10 med covid-19 har stadig symptomer 4 uger efter overstået sygdom. Langvarige symptomer kan forekomme uanset om forløbet har været mildt eller alvorligt og uanset alder.

Ved corona senfølger med træthed, åndenød og nedsat lugte- og smagssans se gode råd på nedenstående link.

https://kfsbutik.dk/img/cms/Covidfolder%20l%C3%A6seudg.pdf

Covid-19 pas. 2021

Vi får rigtig mange henvendelser om Covid-19 Pas. Det er ikke hos egen læge, men på www.sundhed.dk du kan finde dit Covid-19 Pas.

Har man ikke Nem-ID og derved ikke har mulighed for at downloade et Covid-19 Pas, må vi jf. PLO henstille til, at man henvender sig til Borgerservice. Man har som pårørende også mulighed for at søge om fuldmagt via borger.dk, så man kan være behjælpelig med dette.
Covid-19 Passet skal have et gyldigt ID, som Politiet danner, derfor er en udskrift fra vaccinationskortet via egen læge heller ikke en mulighed.

Mundbind. 2020

Bemærk DER SKAL BRUGES MUNDBIND ELLER VISIR i lægehuset.

Der må fortsat KUN være fremmøde efter aftale.

Husk 1 meters afstand til de øvrige patienter i venteværelset.

Se yderligere information på sundhedsstyrelsens hjemmesiden fra 28/9 2020

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Nu-skal-masker-bruges-langt-oftere-paa-sygehuse_-plejehjem-og-ved-laegen

Vaccinationer. 2020

Oktober 2020
Fra den 1. oktober 2020 til og med 14. januar 2021 tilbydes gratis influenza vaccination til;
 • Personer på 65 år og opefter (kan også få gratis pneumokok vaccination)
 • Visse kroniske sygdomme
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervede immundefekte og deres husstande
 • Personale i sundheds- og plejesektor
Bemærk at gravide og immundefekte kan vaccineres til og med 28. februar 2021.
Kontakt klinikken hvis du hører under en af ovenstående risiko grupper og hør nærmere.

April 2020
Fra den 22. april 2020 tilbydes gratis vaccination mod pneumokok lungebetændelse til
 • Beboere på plejehjem
 • Personer med særlig høj risiko for alvorlig lungebetændelse med pneumokokker
 • Ældre ≥ 65 år på grund af kronisk sygdom.

Kontakt klinikken hvis du tilhører ovenstående risiko grupper eller har spørgsmål.

 

https://www.ssi.dk/vaccinationer/risikogrupper/invasiv-pneumokoksygdom

Videokonsultationer. Marts 2020

Videokonsultationer med minlaege app.

Grundet risiko for smitte med corona tilbydes videokonsultationer.

Der afholdes kun videokonsultation efter forudgående aftale. Der aftales dato og tidspunkt telefonisk med sekretær, sygeplejerske eller lægen.

Der benyttes appen min læge.

PLO har vurderet at videokonsultationer kan sammenlignes med telefonkonsultationer og at risikoen for sikkerhedsbrud af patientens helbredsoplysninger ved brug af kommunikationskanalen min læge er minimal.

Nedenunder er link til hjælp til oprettelse og logge på virtuelt venteværelse.

https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

CORONA VIRUS – og influenza virus. 2020

NØDBEREDSKAB marts 2020:

Grundet pandemi udbrud med corona opretholdes kun akutte funktioner.

Alle aftalte konsultationer aflyses derfor.

Vi ser KUN AKUTTE PATIENTER, som af lægen telefonisk er blevet bedt om at møde op.

Hvis du er hårdt ramt af feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer på forkølelse eller influenza så RING til lægehuset.
Hvis du er let ramt så se an hjemme.
GÅ IKKE BARE IND.

 

Februar 2020:

CORONA virus instruks.

Ved mistanke om smitte med corona virus må du IKKE møde op i lægehuset!!!

Bliv hjemme og ring i stedet til din læge, som vil vejlede dig.

MISTANKE OM CORONA SMITTE OPSTÅR HVIS DU HAR SYMPTOMER PÅ LUFTVEJSINFEKTION (HOSTE, SNOT, ONDT I HALSEN, HOVEDPINE, HOSTE OG FEBER) SAMTIDIG MED, AT DU HAR VÆRET I ET AF OMRÅDERNE, HVOR DER ER KENDT SMITTE (SE SUNDHEDSSTR. HJEMMESIDE), ELLER DU HAR VÆRET I TÆT KONTAKT MED EN SMITTET - ELLER EN MISTÆNKT SMITTET (tæt kontakt er bl.a defineret ved 15min ophold indenfor 2 meter af pågældende person)

DET ER KUN PERSONER MED TEMPERATUR OVER 38 GRADER I ENDENTARMEN (DEN SKAL DERFOR MÅLES HJEMME MED REKTALTERMOMETER), DER SKAL SMITTETESTES AF LÆGERNE PÅ ROSKILDE SYGEHUS, alle andre skal "bare" tage vanlige smittehensyn inkl. god håndhygiejne og mindre kontakt til andre.

Ny Bekendtgørelse om recepter pr. 1. oktober 2017

For dig der bruger sovemedicin og/eller angstdæmpende midler betyder det:

 • At ordinationer over telefon og internet ophører
 • At medicinen kun kan genbestilles ved personlig henvendelse
 • At der maximal ordineres til en måned af gangen
 • At det fremtidige behov skal drøftes med lægen
 • at recepter ikke længere udleveres men sendes direkte til apotek