forside RD

Velkommen til Læge Rikke Due-Andersen

- og ikke mindst klinikkens tre ansatte; sekretær Lene Jensen , sekretær Charlotte Christensen og praksissygeplejerske Trine Thomsen
 
Det er fortsat vores mål i 2020 at bestræbe os på at udvikle praksis, således at høj faglighed samt mødet med den enkelte patient prioriteres højt.
I 2020 udvides samarbejdet med lægerne Tina Hare og Christina Davidsen i Lægehuset, således at der fra 1/1-20 etableres et sekretærsamarbejde, hvor klinikkernes 2 nuværende sekretærer vil fungere som fælles sekretærer for alle 3 klinikker.
For diverse praktiske informationer, se venligst nedenfor.

Mange venlige hilsener fra
Rikke Due-Andersen

SOMMERFERIE I UGE 30-32, ved akut behov for lægehjælp kan de øvrige løger i Lægehuset kontaktes.

COVID 19 Patienter med symptomer fra luftvejene (hoste, forkølelse, ondt i halsen mv) KAN FORTSAT IKKE SES I KLINIKKEN. RING ISTEDET for råd og vejlidning Med henblik på at minimere smitte og skåne visse patientgrupper, anbefaler regeringen fortsat, at patienter med visse kroniske sygdomme (bl.a. diabetes og KOL) samt ældre borgere. Af denne årsag er det IKKE muligt at bestille tid på hjemmesiden. RING MEGET gerne i stedet for - så du sammen med lægen/sygeplejersken/sekretæren kan aftale, hvordan du bedst får hjælp. Det er tilgengæld muligt i en periode at bestille en TELEFONKONSULTATION eller videokonsultation, hvor man som patient kan blive ringet op af enten sygeplejersken eller lægen på et aftalt tidspunkt. Evt kan indgå der fotos i disse konsultationer - dette aftales med klinikken. Videokonsultationer kræver, at man har installeret app'en "MIN LÆGE" på sin telefon. Test for COVID 19: Testning sker på sygehusene. Tid skal bestille på hjemmesiden: coronaprover.dk RING for information, såfremt du er i tvivl om, hvordan det foregår eller du har alvorligere symptomer fra luftvejende (hoste, åndenød mv) og behøver lægefaglig rådgivning. Online tidsbestilling midlertigt lukket!

Tidsbestilling og receptfornyelse:

- kan med fordel ske online (selvbetjenings log ind øverst på denne side). Første gang du benytter selvbetjeningssystemet vil du blive tildelt en kode du skal benytte. Denne kode kan du senere ændre til en selvvalgt. OBS!!! Vær opmærksom på, at tidsbestilling til udfyldelse af ENHVER type ATTEST skal ske TELEFONISK hos sekretæren, da det er meget varierende hvor lang tid der skal afsættes til dette.

Ved en "almindelig" konsultation har patienten omkring 10 minutter sammen med lægen eller sygeplejersken. Lægen/sygeplejersken behøver efterfølgende nogle minutter til at lave sit journalnotat, skrive og sende evt. recepter, henvisninger eller lignende. Der vil derfor i langt de fleste tilfælde kun være tid til vurdering af en problemstilling pr. konsultation. Vi beder om, at man så vidt muligt forsøger at respekterer dette - da næsten alle patienter sætter pris på den kortest mulige ventetid - både ved tidsbestilling og i venteværelset...

BEMÆRK, i henhold til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, kræver fornyelse af vanedannende og/eller stærkt smertestillende medicin fremmøde i klinikken. Dette omfatter bl.a. fornyelse af beroligende medicin, sovepiller og stærke morfinpræperater.

HUSK ALTID selv at sørge for få svar på dine egner prøver og undersøgelser.

  • at lægen arbejder under et regelsæt bestemt af Regionen. Lægen SKAL som følge heraf se et vist antal patienter pr. dag. Tiden afsat til hver enkelt konsultation er derfor begrænset.
  • Regelsættet "bestemmer" bl.a.:
  • hvor mange patienter en praktiserende læge mindst skal passe i sin klinik
  • at den praktiserende læge skal kunne give en forholdsvis hurtig tid
  • at den praktiserende læge skal tilbyde regelmæssige tider til bestemte patientgrupper (f.eks. kronisk syge, gravide og børn)
  • at Regionen kræver dokumentation for lægens arbejde - dette sker ved hjælp af patienternes sundhedskort, som derfor SKAL medbringes og registreres ved hvert fremmøde