Personale RD

Øvrigt personale

Husets laboratorium bemandes og styres med hård hånd af Bettinna & Iben
I receptionen sidder lægesekretær Kirsten Labuz alle dage 8-12.
Vi opfordrer dog til, at man henvender sig hos en af klinikkens egne sekretærer, Susanne eller Charlotte, såfremt man har brug for assistance i Lægehuset.

 
Læge Rikke Nørremark-Andersen

Født 1972, uddannet læge 2003. Erhvervede PhD graden i 2009 (PhD afhandling med emne indenfor diabetes). Speciallæge i almen medicin i 2014. Ansat som vikar i praksis 2015-2016.Tager sig af diverse lægelige problemstillinger, herunder årskontroller af patienter med kroniske sygdomme.Lægen oplægger spiraler, foretager mindre operationer, lægger blokader mm.
Lægen ser desuden en del af dagens akutte patienter, varetager attestarbejde (herunder samarbejder med kommunen), laver medicingennemgange, evt. sygemeldinger samt kørekortsfornyelser.Ud over arbejdet i praksis passioneret løber og mor til 4 børn i skolealderen.

 
Lægesekretærer Susanne Palm og Charlotte Christensen - foto følger

Sekretærererne i de to receptioner - og i telefonen. Begge arbejder ligeledes for Læge Tina Hare og Læge Christina Davidsen.
Susanne er uddannet SoSu assist og hjælper derfor også til med vaccinationer, vitamin injektioner, halspodninger, sårpodninger, sårbehandlinger, stingfjernelse mv.
Charlotte er uddannet lægesekretær og er desuden ansat til regnskabsføring.

 
Sygeplejerske Trine Thomsen

Ansat i praksis januar 2007. Ser en del af de akutte patienter, såsom patienter med halsbetændelse, lungebetændelse, bihulebetændelse, ondt i ørene, sår, eksem mm. Sygeplejersken tager ligeledes på akutte sygebesøg. Desuden varetager sygeplejersken vaccinationer (herunder rejsevaccinationer), INR svar, vortebehandling, sårpleje, øreskylning, lungefunktionstest, suturfjernelse, underlivscelleprøver, rutine børneundersøgelser og ikke mindst kvartalskontroller/halvårlige kontroller af patienter med kroniske sygdomme.