Personale RD

Personale

På laboratoriet møder du Betina & Iben
I receptionen tager Kirsten Labuz imod de fleste dage.
Receptionen er almindeligvis ikke bemandet onsdag aften, torsdag og fredag.
Du kan disse tidspunkter benytte receptionens ankomstskærm eller henvende dig i klinikken, hvis du ikke har aftalt tid.

 
Læge Rikke Nørremark-Andersen

Født 1972, uddannet læge 2003. Erhvervede PhD graden i 2009 (PhD afhandling med emne indenfor diabetes). Speciallæge i almen medicin i 2014. Ansat som vikar i praksis 2015-2016.Tager sig af diverse lægelige problemstillinger, herunder årskontroller af patienter med kroniske sygdomme.Lægen oplægger spiraler, foretager mindre operationer, lægger blokader mm.
Lægen ser desuden en del af dagens akutte patienter, varetager attestarbejde (herunder samarbejder med kommunen), laver medicingennemgange, evt. sygemeldinger samt kørekortsfornyelser.Ud over arbejdet i praksis passioneret løber og mor til 4 børn i skolealderen.

 
Lægesekretærer Lene G. Jensen og Charlotte Christensen - foto følger

Sekretærererne i receptionen. Begge arbejder ligeledes for Læge Tina Hare og Læge Christina Davidsen.
Lene er uddannet SoSu assist og hjælper også med vaccinationer, vitamin injektioner, halspodninger, sårpodninger og stingfjernelse.

 
Sygeplejerske Trine Thomsen

Ansat i praksis januar 2007. Ser en del af de akutte patienter, såsom patienter med halsbetændelse, lungebetændelse, bihulebetændelse, ondt i ørene, sår, eksem mm. Sygeplejersken tager ligeledes på akutte sygebesøg. Desuden varetager sygeplejersken vaccinationer (herunder rejsevaccinationer), INR svar, vortebehandling, sårpleje, øreskylning,lungefunktionstest, suturfjernelse, underlivscelleprøver, rutine børneundersøgelser og ikke mindst kvartalskontroller/halvårlige kontroller af patienter med kroniske sygdomme.