Om lægerne

Om lægerne

I Lægehuset er der ialt 7 alment praktiserende læger i 6 klinikker. Lægehuset driver lægerne i fællesskab, men patienterne er tilmeldt de enkelte lægepraksis. Der er ansat fælles personale i Lægehuset, f.eks. i receptionen og i Lægehusets laboratorium, men derudover har de enkelte læger ansat sekretær eller sygeplejerske. Alle lægerne har eget telefonnummer, så man kommer i kontakt med de enkelte lægers sekretær eller sygeplejerske, når man ringer til lægens telefonnummer.