Nyheder Rikke

Vaccination mod lungebetændelse / kighoste

PNEUMOKOK-VACCINERNE er igen tilgængelige

Klinikken har igen vacciner mod lungebetændelse (pneumokok) på lager!
De er derfor igen muligt at bestille tid til vaccination gratis såfremt du er 65 år eller derover.

 

Kighoste vaccination til gravide i 3. trimester anbefales fortsat (uge 28 - 40) og er gratis til denne gruppe indtil videre til og med 31/3-21. Vaccinationen kan gives indtil en uge før forventet fødsel. Ring for tid, hvis du er interesseret

CORONA VIRUS/COVID 19

CORONA virus instruks:

VED MISTANKE OM SMITTE MED CORONA VIRUS MÅ DU FORTSAT IKKE MØDE OP I LÆGEHUSET!

Patienter med symptomer fra luftvejene (hoste, forkølelse, ondt i halsen mv) KAN FORTSAT IKKE SES I KLINIKKEN uden forudgående negativ test.
RING ALTID FØRST for råd og vejledning, hvis du har brug for en sundhedsfaglig vurdering.

Hvis du ingen symptomer har, men har været udsat for potentiel smitte, skal du selv bestille tid til test på "coronaprover.dk".

Med henblik på at minimere smitte forsøger vi kun at se relevante problemstillinger i klinikken og det er derfor fortsat IKKE muligt at bestille tid på hjemmesiden.
RING MEGET gerne i stedet for - så du sammen med lægen/sygeplejersken/sekretæren kan aftale, hvordan du bedst får hjælp.

Test for COVID 19:
Testning sker på teststederne. Tid skal bestilles på hjemmesiden: coronaprover.dk, hvor teststederne også kan ses og vælges.
RING for information, såfremt du er i tvivl om de aktuelle retningslinjer, som med fordel kan læses på Sundhedsstyrelsen hjemmeside

Vaccination for COVID 19:
Vaccinationsprogrammet/kalenderen kan ses her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2021/vaccinationskalender

Indtil videre er det fortsat udelukkende MEGET SKRØBELIGE patienter, der vaccineres - altså patienter der følges på sygehusene med mange årlige kontroller eller patienter med gentagne indlæggelser. Enkelte patienter kan henvises til vaccination fra praksis, men dette er indtil videre udelukkende de patienter, der er "overset" af sygehuslægerne - et eksempel kunne være, at man er uhelbredeligt syg og derfor afsluttet fra sygehusbehandling.

Der er indtil videre planlagt vaccination af en meget stor patientgruppe med "kronisk sygdom" som den næste gruppe - MEN, der er forslag fra bl.a. Danske Regioner om, at der i stedet udelukkende vaccineres efter alderskriteriet. Argumentet herfor er, at det er en umulig opgave at vurdere, hvilke patienter der er de sygeste og hvilke sygdomme, der er de alvorligste i denne store gruppe.
Alle praktiserende læger afventer instrukser.

Grundet regeringens tiltag i forhold til at mindske smitteudbredningen er der fortsat fokus på at begrænse antallet af fremmødekonsultationer i klinikken. Af denne årsag er det IKKE muligt at bestille tid på hjemmesiden.

Det er af samme årsag i en periode muligt at bestille en TELEFONKONSULTATION, hvor man som patient kan blive ringet op af enten sygeplejersken eller lægen på et aftalt tidspunkt. Evt kan indgå der fotos i disse konsultationer - dette aftales med klinikken forinden.
Klinikken kan desuden tilbyde videokonsultationer til de patienter, der har mulighed for dette, via app'en "Min læge".

Afhængighedsskabende medicin

Klinikken har d. 14/5-18 haft besøg af tilsynsmyndigheden fra Sundhedsstyrelsen. Tilsynets fokus har bl.a. været på regler og rutiner i forbindelse med udskrivning af afhængighedskabende præparater (beroligende medicin og stærke smertestillende midler). Receptfornyelse af disse præparater skal fortsat ske ved personlig fremmøde i klinikken - SUNDHEDSKORT skal altid medbringes, men som noget nyt indføres en obligatorisk halvårlig lægesamtale mhp. fortsat behov for behandling/nedtrapning/udtrapning.