Nyheder Rikke

SOMMERFERIE i uge 30 – 32. Ved behov for akut lægehjælp kan de øvrige læger i Lægehuset kontaktes.

CORONA virus instruks:

VED MISTANKE OM SMITTE MED CORONA VIRUS MÅ DU FORTSAT IKKE MØDE OP I LÆGEHUSET!

Ring til klinikken for yderligere information hvis du mistænker, at du kan være smittet - i så fald skal du måske testes. Typiske symptomer er hoste, forkølelses, feber, ondt i halsen og hovedpine - men andre symptomer kan også forekomme.

 

Vaccination mod lungebetændelse (pneumokok lungebetændelse)

Regeringen har nu iværksat, at ALLE over 65 år kan blive vaccineret gratis (fra 12/6-20). Såfremt du er interesseret i dette, bedes du ringe for en tid til vaccination i klinikkens tlf. tid.

CORONA VIRUS – mulighed for bestilling af TELEFONKONSULTATION

Grundet regeringens tiltag i forhold til at mindske smitteudbredningen er der fortsat fokus på at begrænse antallet af fremmødekonsultationer i klinikken. Af denne årsag er det IKKE muligt at bestille tid på hjemmesiden.

Det er af samme årsag i en periode muligt at bestille en TELEFONKONSULTATION, hvor man som patient kan blive ringet op af enten sygeplejersken eller lægen på et aftalt tidspunkt. Evt kan indgå der fotos i disse konsultationer - dette aftales med klinikken forinden.
Klinikken kan desuden tilbyde videokonsultationer til de patienter, der har mulighed for dette, via app'en "Min læge".

Afhængighedsskabende medicin

Klinikken har d. 14/5-18 haft besøg af tilsynsmyndigheden fra Sundhedsstyrelsen. Tilsynets fokus har bl.a. været på regler og rutiner i forbindelse med udskrivning af afhængighedskabende præparater (beroligende medicin og stærke smertestillende midler). Receptfornyelse af disse præparater skal fortsat ske ved personlig fremmøde i klinikken - SUNDHEDSKORT skal altid medbringes, men som noget nyt indføres en obligatorisk halvårlig lægesamtale mhp. fortsat behov for behandling/nedtrapning/udtrapning.